» » » Jan Zwart, Vol. 2

Jan Zwart, Vol. 2

29,95

Dirk Jansz. Zwart in Amersfoort

Artikelnummer: 6962282 Categorie: Tags: , , ,

Omschrijving

Dirk Jansz. Zwart in de Grote Kerk in Amersfoort

CD I: Dirk Jansz. Zwart, St.Joriskerk Amersfoort

 • Stuk III 1 Elegisch voorspel Psalm 51:1
 • Stuk IV 2 Fantasie Psalm 24:1
 • Uit Stuk V 3-7 Psalm 1, 2, 3, 4, 5
 • Stuk VI 8-10 Psalm 77, 92, 102
 • Stuk VII 11 Canonisch voorspel Psalm 84:1
 • Stuk VIII 12 Fantasie Psalm 66:1
 • Stuk IX 13 Toccata Psalm 146:1
 • Uit: Stuk V 14-17 Psalm 33, 19, 42
 • Stuk X 18 Fantasie en fuga Psalm 72:11
 • Stuk XI 19-20 Psalm 91, 68
 • Stuk XII 21 Hymne Psalm 75:1

CD II: Dirk Jansz. Zwart, St.Joriskerk Amersfoort

 • Furiante
 • Koraalvoorspel en koraal “Ons feestlied rijze voor Gods troon”
 • Twee koraalvoorspelen en koraal “Daal in ons, o stroom van leven”
 • Naspel en koraal Halleluja, Jezus leeft!
 • Orgelkoraal Als een Herder wil Hij trouw
 • Moderato e maestoso (onvoltooide Sonate in g-moll, 1899)
 • Koraal en variatie Psalm 77
 • Fantasie en fuga Psalm 72:11
 • Psalm 61
 • Psalm 68
 • Psalm 61
 • Orgel-voorspel en koraal Een vaste Burg is onze God
 • Hymne O Gij mijn Troost, mijn zoet verlangen
 • Fantasie Waak op, gij geest der oude helden
 • Feestvoorspel en harmonisatie Bondslied Jongelingsver.
 • Orgelkoraal Gez. 392 Zijn troon omringt een glansrijk licht
 • Voorspel en koraal Op, op, die ’t rijk bewonen

CD III: Jan Zwart, Historische opnamen Amsterdam

 • Orgelhymne Wilt heden nu treden voor God den Heere
 • Introïtus Christus is opgestaan en Halleluja, Jezus leeft
 • Hymne Plechtig zwijgen, zoete vrede
 • Kleine Fantasie Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
 • Merk op mijn hart vol vreugde
 • O zegt het allen dat Hij leeft
 • Finale Psalm 66 (118) en Halleluja eeuwig dank en ere
 • Jezus mijn Heiland, (JdH 62) U geldt de zaak (JdH 211)
 • Fantasie Psalm 72
 • Drie Geestelijke liederen
 • Uit Enige Gezangen: Alle roem is uitgesloten
 • Trio Gebed des Heeren
 • Fantasie over het Lutherlied Een vaste Burg is onze God
 • Live radio-opnamen NCRV 1935-36 van het kerkkoor
  Oratorium Paulus: Hoe lief’lijk zijn de boden, Felix Mendelssohn Bartholdy
 • Cantate Waak op, gij geest der oude helden, Jan Zwart
 • Gezang 130: 1, 2, 3 (cantus firmus zang) Jan Zwart

CD IV: Jan Zwart, Bachzaal te Berlijn (september 1932)

 • Evangelisch Gezang 96 Halleluja! Eeuwig dank en ere, Jan Zwart
 • Kom tot uw Heiland, toef langer niet (JdH 210)
 • Orgellied Neem Heer mijn beide handen
 • Psalm 89
 • Prijs den Heer met blijde galmen (JdH 446)
 • Merk toch hoe sterk
 • Scheepje onder Jezus’ hoede (JdH 213)

Live radio-opnamen Amsterdam NCRV (1933-37)

 • Pastorale, Jan Nieland
 • Variaties God save the King, Christian Heinrich Rinck
 • Was Gott tut das ist wohlgetan, Johann Peter Kellner
 • Preludium in Es-dur BWV 552, Johann Sebastian Bach
 • Alle Menschen müssen sterben BWV 643, Johann Sebastian Bach
 • Fuga in d-moll BWV 565, Johann Sebastian Bach